پیشگیری از اعتیاد
امروز۲۹ دی ماه ۱۳۹۷

خدمات سایت پیشگیری :1 - آخرین اخبار اعتیادی            2- اطلاعات نسبتا کامل در مورد مواد و دسته بندی آنها               3- ایجاد صفحات اختصاصی برای اساتید ،مربیان،مراکز درمانی ، اصناف و ...             4 - مطالب روانشناسی و...                 5- انعکاس تصاویر و فیلم های جلسات پیشگیری ...            6- ارائه مطالب آموزشی در قالب بروشور،نشریه، پی دی اف، اسلاید و ....               7- گالری متنوع از فیلم و عکس و انیمیشن 

آمار برگزاری جلسات

آماربازدید سایت

افراد آنلاین : 30
  بازدید امروز : 467
  بازدید دیروز : 536
  بازديد ماه : 14909
  بازديد كل : 565499
  تعداداعضا : 231

کار گروه ها

بسمه تعالی

کارگروه ها

بر اساس نیاز و طبق چارت تشکیلاتی کارگروه های زیر در خیریه کشتی نجات تشکیل شد

1- کارگروه آموزش: شامل همکاران محترم با رشته های مرتبط که پس از دیدن آموزش های لازم توسط اساتید وارد مرحله عملیاتی شده و طبق بسته های آموزشی تهیه شده آموزش در گروه های هدف را شروع می کنند.

2- کارگروه اجتماعی: وظیفه اجتماعی کردن و ایجاد دغدغه در لایه های مختلف اجتماع به ویژه دانشگاه،حوزه و فرهیختگان را به عهده دارد.

3- کارگروه مداخله ای: با توجه به اینکه آسیب ها ابعاد مختلف داشته و لازم است خیریه توانائی لازم در همه ابعاد را داشته باشد گروه های مداخله ذیل تشکیل شد

الف) گروه درمان: در سطح عمومی و تخصصی بوده و وظیفه درمان بیماران را به عهده دارد .این گروه از آذر 95 با حضور مستمر در گرمخانه مردمی کارتن خواب ها وظیفه متادون درمانی را به عهده دارد.

ب ) گروه مشاوره: در صورت نیاز مداخله مشاوره ای در گروه های هدف را انجام می دهد.

ج ) گروه مددکاری:  در صورت نیاز مداخله مددکاری در گروه های هدف را انجام می دهد.

 

کارگروه آموزش(تفصیلی)

توضیحات

نظرات

مدرک

نام و نام خانوادگی

ردیف

عمومی- 4 روز- جمعه صبح

بله

دکتری عمومی

د-هومن منشئی

1

عمومی- 2 روز- پنج شنبه یا جمعه صبح

بله

دکتری عمومی

د- موسوی نژاد

2

عمومی- 4 روز- جمعه صبح

بله

دکتری عمومی

د- شمس

3

عمومی- 4 روز- پنج شنبه ها

بله

دکتری

خ د – برومند

4

-0-

 

کارشناسی

آ- ابوالفضل عباسی

5

عمومی-1 روز- جمعه صبح

بله

ارشد

خ- خادم

6

متوسطه – 4 روز- جمعه عصر

بله

ارشد

آ- وحید مساح

7

 

بله

ارشد

خ – داورنیا

8

متوسطه و عمومی- 4 روز- جمعه صبح و عصر

 

ارشد

خ- فردوس فاطمی

9

دبستان- 2 روز- جمعه صبح

بله...

ارشد

خ- لیلا ادب آوازه

10

متوسطه- 4 روز- جمعه صبح

بله

کارشناسی

آ- ناصر کرمی

11

متوسطه و عمومی- 2 روز- جمعه صبح

بله

دکتری عمومی

د- صادقیان

12

عمومی و دبستان- 4 روز- پنج شنبه ها

بله

ارشد

خ- ولیان

13

 

بله

دکتری عمومی

د- رادفر

14

 

بله

دکتری

خ د – کشوری

15

5 و جمعه نمی توانم

 

دکتری عمومی

د- فردین مهر

16

 

 

دکتری عمومی

د – سلطانیان

17

متوسطه- 4 روز- 5 شنبه

بله

کارشناسی

خ – میناکار

18

عمومی- 4 روز- جمعه صبح

بله

ارشد

آ- محمد هادی حاتمی

19

متوسطه-4 روز- 5 شنبه ها

-

دکتری روانشناسی

خ د – میرزاخانی

20

متوسطه- 4 روز- 5 شنبه ها

بله

ارشد

آ- عبدالله نصیری

21

عمومی- 4 روز- 5 شنبه

بله

کارشناسی

آ- فضل الله فروغی

22

 

بله

ارشد

آ- رضا مقدس

23

متوسطه-5 عصر-1 بار

بله

ارشد

خ- اکرم قربانی

24

-0-

بله

کارشناسی

آ- محمد نمازی

25

 

توضیحات

 

مدرک

نام و نام خانوادگی

ردیف

متوسطه-3 روز-5 عصر

بله

کارشناسی

آ- سعید کاشفی

26

متوسطه- 2 روز- 5 شنبه

 

کارشناسی

خ- مژگان طوسی

27

 

 

 

 

28

متوسطه- 2 روز- جمعه صبح

بله

ارشد

خ – فاطمه حسینی

29

متوسطه- 000

بله

ارشد

آ- قاسم یزدانی

30

 

-

ارشد

آ- طبیبیان

31

-0-

بله

دکتری عمومی

خ د - قیصریان

32

متوسطه اول- 1 روز- جمعه صبح

بله

 

آ- باقری

33

 

بله

دکتری

آ- کورش محمدی

34

 

بله

 

آ- مهرابی

35