پیشگیری از اعتیاد
امروز۰۶ مهر ماه ۱۴۰۱

خدمات سایت پیشگیری :1 - آخرین اخبار اعتیادی            2- اطلاعات نسبتا کامل در مورد مواد و دسته بندی آنها               3- ایجاد صفحات اختصاصی برای اساتید ،مربیان،مراکز درمانی ، اصناف و ...             4 - مطالب روانشناسی و...                 5- انعکاس تصاویر و فیلم های جلسات پیشگیری ...            6- ارائه مطالب آموزشی در قالب بروشور،نشریه، پی دی اف، اسلاید و ....               7- گالری متنوع از فیلم و عکس و انیمیشن 

آمار برگزاری جلسات

آماربازدید سایت

افراد آنلاین : 298
  بازدید امروز : 2888
  بازدید دیروز : 6786
  بازديد ماه : 28874
  بازديد كل : 2656031
  تعداداعضا : 380

نشریات پیشگیری نوین

شماره بیست و پنجم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور

 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/6ebda7308550af060c65a6c99d3cff06_S.jpg

 

شماره بیست و پنجم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور

در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

 جهت دانلود فایل کلیک کنید

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 شماره بیست و چهارم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور 

 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/4dd49f543acc8ace84597190e2fd4dcf_S.jpg

 

شماره بیست و چهارم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور

در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره بیست و سوم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور

 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/1671545932e6ed7e54457fc8edc1bd6d_S.jpg

 

شماره بیست و سوم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور

.در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره بیست و دوم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور 

  

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/7ba5e11106dd7feb7611e06f19eb9d6d_S.jpg

 

شماره بیست و دوم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور

در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

 

جهت دانلود فایل کلیک کننید

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره بیست و یکم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور
  

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/355612adab3b838e6dd768cfe9bfd267_S.jpg 

 


شماره بیست و یکم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور 

در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

 جهت دانلود فایل کلیک کنید


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره بیست و یکم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور 

 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/8512bb1c94905d79023a6ae75b805b74_S.jpg

  

شماره بیست و یکم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشوردر اینجا قابل مشاهده و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره بیستم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/855e2c5ce3022dc94b2a6dd974e0bacf_S.jpg

 

شماره بیستم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره نوزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
  

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/86e782db385e82c686a4da04c4c8d06f_S.jpg 

 

شماره نوزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شماره نوزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور


http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/a97781ce9e87bca284b3461b9d41fa2b_S.jpg

 

شماره نوزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور

در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره هجدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/0c57d580c89635ec467dfb3e26e69c42_S.jpg 

 

شماره هجدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره هجدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور 

 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/3ad0a2e47111012ed7b783bac1559565_S.jpg 

 

شماره هجدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور

در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره هفدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/4fa35d111612bf1cc901e7cc7cee3be8_S.jpg 

 

شماره هفدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شماره هفدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور
  

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/c56db6997e397c15a9861a4840dfb425_S.jpg 

 

شماره هفدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور

در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره شانزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور

 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/dd04971c6561b6efae319011f6aa0a67_S.jpg 

 

شماره شانزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

 

 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره شانزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور
 

 http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/662393b046c60ed1adbdcba53880d219_S.jpg

 

 شماره شانزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور

در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره پانزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/eade699de38bbb3b3362155b382fcf17_S.jpg 

 

شماره پانزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره پانزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور
  

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/aa60bf3dba7b06bf9bbc06ae7996d676_S.jpg 

 

شماره پانزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور

در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره چهاردهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/6fd9f70d4570e3aa11d2a167789129fe_S.jpg  

شماره چهاردهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره چهاردهم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/6c8bb439f78d2818cf0a18b679522b8a_S.jpg  

شماره چهاردهم نشریه پیشگیری نوین ویژه اساتید، مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاه های کشور

در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره سیزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/9bbefb8771b3d95dfda1e3f1837470bd_S.jpg  

شماره سیزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره سیزدهم مجله پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/fc5d9d8578a06f6d4c69c78df34d3f3a_S.jpg 

 

شماره سیزدهم مجله پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور در اینجا قابل مشاهده است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره دوازدهم مجله پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/07dab03de8c7702ed11a3f082edd419f_S.jpg 

 

 

شماره دوازدهم مجله پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور در اینجا قابل مشاهده است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شماره دوازدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور 

 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/8b5901901193f22412ada920ba201d8e_S.jpg 

 

شماره دوازدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره دوازدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/e8658cb4a1b6dba2ad4d07e8c6d174b9_S.jpg

شماره دوازدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره یازدهم مجله پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/b6a0dcc56b3929e09dbe6dac6a4485bd_S.jpg 

 

شماره یازدهم مجله پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره یاز دهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/0a29d0ef57ced3a7c1d1ed4eda5e2ff6_S.jpg  

شماره یاز دهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره یازدهم مجله پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/3d9d200e77520aff5d4ca2a5d7f84097_S.jpg

شماره یازدهم مجله پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور در اینجا قابل مشاهده است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره دهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها
http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/d3b873a969f756423f87f5692383c29b_S.jpg

شماره دهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره دهم مجله پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/ce6a239f3f33a6f46229d1458612a154_S.jpg  

شماره دهم مجله پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره نهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/f156e28496ce325707a7a5ce53742c71_S.jpg  

شماره نهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره نهم مجله پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/9718d465a94defa52aaad0a33a25f2d7_S.jpg  

شماره نهم مجله پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره نهم گاهنامه داخلی پیشگیری نوین، ویژه اساتید، مسئولان، مدیران  دانشگاه‌ها  کشور 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/7014c85c81aef4d9d4527027eba778df_S.jpg

شماره نهم گاهنامه داخلی پیشگیری نوین، ویژه اساتید، مسئولان، مدیران و کارشناسان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

به همت اداره کل فرهنگی، پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره هشتم مجله پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/40a37819428fa32ebdab8c0e85ccf038_S.jpg  

شماره هشتم مجله پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شماره هشتم مجله پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور

 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/a8f2e6304bade688717c3fd05dc60fa8_S.jpg  

شماره هشتم گاهنامه داخلی پیشگیری نوین، ویژه اساتید، مسئولان، مدیران و کارشناسان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

به همت اداره کل فرهنگی، پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره هفتم مجله پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/b567dae5cb7e9adbc0464bd4a5df766b_S.jpg  

شماره هفتم مجله پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شماره هفتم مجله پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/905cf51f8ae04225d8794e7707be5d97_S.jpg 

 

 

شماره هفتم گاهنامه داخلی پیشگیری نوین، ویژه اساتید، مسئولان، مدیران و کارشناسان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

به همت اداره کل فرهنگی، پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد

جهت دانلود فایل کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

شماره ششم پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/dc45d75a725d95012d163ad4aae9c1e4_S.jpg 

 

شماره ششم پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در سال 90 در اینجا قابل مشاهده است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شماره ششم مجله پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/ca70f255bd2394191d82d5fae8f6827e_S.jpg 

 

شماره ششم گاهنامه داخلی پیشگیری نوین، ویژه اساتید، مسئولان، مدیران و کارشناسان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

به همت اداره کل فرهنگی، پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره پنجم پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/531120361ba53e7b27c00b3fd3134e91_S.jpg 

 

شماره پنجم پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در سال 90 در اینجا قابل مشاهده است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شماره پنجم مجله پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/df8bdc0787eb68c35292ff74fa60466b_S.jpg  

 

شماره پنجم گاهنامه داخلی پیشگیری نوین، ویژه اساتید، مسئولان، مدیران و کارشناسان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

به همت اداره کل فرهنگی، پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد. 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره چهارم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها
http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/31b0007be0bca8231dbb415d837046c8_S.jpg 

 

شماره چهارم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها در اینجا قابل مشاهده

و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره چهارم پیشگیری نوین ویژه دانشجویان
http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/df635c58c6c7c16f9e0cf7d5b1fc53b0_S.jpg

شماره چهارم پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور منتشر شد

جهت دانلود فایل کلیک کنید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره چهارم پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور


http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/3f2be57d56ca17f389e400f1f6af22c4_S.jpg

شماره چهارم پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور در اینجا قابل مشاهده

و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره سوم پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/cc107c76704cc8d43d345bbd7b9fe692_S.jpg  

شماره سوم پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور در اینجا قابل مشاهده

و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره سوم پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور


http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/e49f4d5c54da44a3936d5262e03bcd41_S.jpg  

شماره سوم پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در سال 90 در اینجا قابل مشاهده است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره سوم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها


http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/63596fe97a002eab9b90375e49d8c0e6_S.jpg 
 

شماره سوم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

جهت دانلود فایل کلیک کنید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره دوم پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/7c4ee686c5b4059c14118f7db8a3570e_S.jpg 

 

شماره دوم پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره دوم پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/140c48672459f5b26e4cd7980b0d0adf_S.jpg  

شماره دوم پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در سال 90 در اینجا قابل مشاهده است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره دوم پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/eba0b3f922fd6ab7e48e4ca07e727252_S.jpg  

شماره دوم پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور در اینجا قابل مشاهده

و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره اول پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/2740b6ea1c9985b0dc5c6f8505b85edc_S.jpg  

شماره اول پیشگیری نوین؛ ویژه اساتید، مسئولان و مدیران دانشگاه‌های کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره اول پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها
 

http://pishgirinovin.com/media/k2/items/cache/3539bc0fdee690b2d483c30c30833909_S.jpg 

 

شماره اول پیشگیری نوین ویژه مدیران دستگاه‌ها در اینجا قابل مشاهده و دانلود است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر بدهید
عنوان :
نام :
پست الکترونیکی :
متن نظر :